Swimming in the Bois de la Cambre?

EN

Earlier this week, Bianca Debaets, member of the communal council of the city of Brussels and state secretary in the government of Brussels Capital Region, made the news with her proposal for the transformation of the lake in Bois de la Cambre into a public swimming pond.

We are of very happy to see that more and more politicians join the row of supporters of open air swimming in Brussels. By now we had positive statements by both french and dutch speaking parties, from the greens, the socialists, the liberals and now also the christian democrats.

We support the idea of a swimming pond at Bois de la Cambre, one of the parks managed by the city of Brussels. It’s one of the future scenario’s for open air swimming that we presented at the debate, organised in october 2017. Also Alain Courtois, elderman of Sports in the city of Brussels, favoured this option at that time.

Seen the specific conditions (it’s a listed heritage site, a ‘Natura 2000’ zone and together with the Zonien forest the source of 3% of Brussels’ drinking water), the feasability of swimming in the Bois de la Cambre needs to be studied extensively.

But it’s not only the city of Brussels that lacks outdoor swimming places, it’s actually the whole Region of Brussels.

Therefore another possibility that we consider for a swimming pond are the ponds of the Pede, built in the 1980’s as retention ponds at Neerpeede and managed by the region. These ponds were already discussed  with the cabinet of the minister of environnement, Céline Fremault.

FR

Plus tôt cette semaine, Bianca Debaets, membre du conseil communal de la ville de Bruxelles et Secrétaire d'Etat au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, a interpellé les médias en faveur de la baignade en plein air à Bruxelles. Elle propose de transformer le lac de Bois de la Cambre en un étang de baignade public.

Nous sommes ravis de voir que de plus en plus d'hommes et de femmes politiques rejoignent les rangs des soutiens de la baignade en plein air. Nous avons déjà entendus des voix positives de tous les partis autant francophones que néerlandophones, des verts, des socialistes, des libéraux et maintenant aussi des chrétiens-démocrates.

Nous soutenons l'idée d'un étang de baignade au Bois de la Cambre, un parc géré par la Ville de Bruxelles. C'est également un des scénarios futurs que nous avons présentés lors du débat que nous avons organisé en octobre 2017. L'Echevin des Sports Alain Courtois avait alors souligné son intérêt pour ce scénario.

Au vu des conditions (site protégé, zone Natura 2000 et, avec la Forêt de Soignes, réserve de 3% d'eau potable de la Région Bruxelloise), la faisabilité d'une baignade au Bois de la Cambre demande toutefois une étude appropriée.

Pourtant, ce n'est pas seulement la Ville de Bruxelles qui manque d'un site de baignade en plein air, mais toute la Région de Bruxelles-Capitale.

C'est pourquoi une possibilité intéressante que nous envisageons sont les étangs de la Pede, des étangs artificiels des années 80, gérés par la Région. Ceux-ci ont également fait l'objet de discussions avec le cabinet de la Ministre de l'Environnement Céline Frémault.

NL

Eerder deze week maakte Bianca Debaets, lid van de gemeenteraad van de stad Brussel en staatssecretaris in de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het nieuws met haar voorstel voor de transformatie van het meer in het Ter Kamerenbos in een openbare zwemvijver .

We zijn heel blij om te zien dat steeds meer politici zich aansluiten bij de rij aanhangers van openluchtzwemmen in Brussel. Inmiddels hadden we positieve verklaringen van zowel Frans- als Nederlandstalige partijen, van de groenen, de socialisten, de liberalen en nu ook de christen-democraten.

We kunnen het idee van een zwemvijver in het Bois de la Cambre, een park dat wordt onderhouden door de stad Brussel, alleen maar steunen. Het is een van de toekomstscenario's die we hebben gepresenteerd tijdens het debat, georganiseerd in oktober 2017, en de favoriete optie voor Alain Courtois, schepen van sport van Brussel stad.

Gezien de specifieke omstandigheden (het is een geklasseerd erfgoed, een 'Natura 2000'-zone en samen met het Zoniënwoud de bron van 3% van het Brusselse drinkwater), moet de haalbaarheid van zwemmen in het Bois de la Cambre echter uitgebreid worden bestudeerd .

Maar het is niet alleen de stad Brussel die buitenzwembaden mist, het is ten slotte het hele gewest.

Daarom overwegen we ook andere opties in het Brusselse gewest voor een zwemvijver, bijvoorbeeld de vijvers in Neerpede. Deze werden gebouwd in de jaren '80 als retentiebekken, ze zijn beheerd door het gewest, en waren ook al een onderwerp tijdens gesprekken met het kabinet van de minister van leefmilieu, Céline Fremault.


EN

However, we are convinced that public swimming ponds are possible in Belgium. There are the great examples of the Boekenberg pond in Antwerp and the biological swimming pool of Belvédère in Dour. Considering the scale of the ponds at Bois de la Cambre and Neerpede, the Lac Daumesnil in Paris, due for opening in 2019, is a more appropriate reference. The 75.000 swimmers expected in the 3 summer months are comparable the the amount of visitors envisioned in a city like Brussels. There are also natural swimming ponds in London, with the Serpentine and Hampstead Heath the most prominent examples.

While the study for the feasibility of swimming ponds in Neerpede and Bois de la Cambre is a task for the future, POOL IS COOL is striving for the possibility to swim in open air in Brussels already this summer. We are in  ongoing negotiations with the City and the Region regarding a temporary swimming pool also this summer, 2018.

Already in spring we invite you to two events you should not miss:

  • On the 18th of march we will take you on a bicycle ride to the future swimming places of Brussels, in the framework of the ‘Brussels Water Days’, organized by Bruxelles Environnement

  • Between the 27th and 30th of march we are organizing the masterclass HOW TO SWIM with the Flemish Bouwmeester and Perspective.Brussels about management models for outdoor swimming places in Brussels. The Neerpede ponds are one of the cases that will be studied with international students and experts.

More information soon, see you there!

After all, we want to thank again Bianca Debaets for bringing outdoor swimming on the public and political agenda, even in the middle of the winter. It’s a topic that can’t be ignored anymore!

 

FR

Aujourd’hui, nous savons qu'un étang de baignade est possible en Belgique. Nous connaissons les exemples des étangs de Boekenberg à Anvers ou de la piscine biologique du Belvédère à Dour. Au vu de l'échelle des lac du Bois de la Cambre et de Neerpeede, une référence internationale pertinente est le Lac Daumesnil à Paris, où une baignade biologique ouvrira en 2019. Sa fréquentation estimée (75000 personnes en 3 mois) est également proche de celle qui devrait être envisagée pour une ville comme Bruxelles. Il y a également des étangs de baignade à Londres, dans le Hyde Park et dans les étangs de Hampstead Heath.

Alors qu’une étude de faisabilité pour un étang de baignade au Bois de la Cambre ou à Neerpeede est un projet sur le moyen terme, POOL IS COOL s'engage à offrir aux Bruxellois la possibilité de nager en plein air dès cet été. Nous sommes déjà en négociation avec la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale pour l'installation d'une vraie piscine temporaire à l'été 2018.

En mars, on organise aussi deux évènements à ne pas rater autour de la baignade en plein air:

  • Le 18 mars, nous vous emmenons faire un tour à vélo à partir de Neerpeede vers quelques sites liés au futur de la baignade dans le cadre des Journées bruxelloises de l'eau, organisées par Bruxelles Environnement.

  • Entre le 27 et 30 mars, nous organisons la masterclass HOW TO SWIM en collaboration avec le Bouwmeester flamand et perspective.brussels autour des modèles de gestion pour la baignade en plein air à Bruxelles. Neerpeede en sera un des sites étudiés avec des étudiants et des experts internationaux.

Plus d'informations bientôt, nous espérons vous y voir nombreux !

Après tout, nous voulons encore remercier Bianca Debaets pour avoir mis la baignade en plein air sur l'agenda public et politique, même en plein hiver. C'est un sujet qui ne peut plus être ignoré!

NL

In elk geval zijn we er zeker van dat openbare zwemvijvers mogelijk zijn in België. Er zijn de uitstekende voorbeelden van de Boekenbergvijver in Antwerpen en het biologische zwembad Belvédère in Dour. Gezien de schaal van de vijvers in het Bois de la Cambre en Neerpede, is het Lac Daumesnil in Parijs, dat in 2019 zal opengaan, een meer geschikte referentie. De 75.000 zwemmers die in de 3 zomermaanden worden verwacht, zijn vergelijkbaar met het aantal bezoekers in een stad als Brussel. En natuurlijk zijn er ook natuurlijke zwemvijvers in Londen, met de Serpentine en Hampstead Heath als de meest prominente voorbeelden.

Terwijl de studie naar de haalbaarheid van zwemvijvers in Neerpede en het Bois de la Cambre een taak voor de toekomst is, streeft POOL IS COOL naar de mogelijkheid oml in de komende zomer in openlucht in Brussel te zwemmen. We zijn op dit moment in onderhandeling met de stad en de regio over een tijdelijk zwembad ook deze zomer, 2018.

Wij willen zeker nu al twee interessante evenementen aankondigen in het voorjaar:

  • Op 18 maart nemen we je mee op een fietstocht naar de toekomstige zwemlocaties van Brussel, in het kader van de 'Brusselse Waterdagen' georganiseerd door Leefmilie Brussel

  • Tussen 27 en 30 maart organiseren we de masterclass HOW TO SWIM samen met de Vlaamse Bouwmeester en Perspective.Brussels over managementmodellen voor buitenzwembaden in Brussel. De Neerpede-vijvers zijn een van de cases die zullen worden bestudeerd met internationale studenten en experts.

Binnenkort meer informatie, wij hopen jullie er te zien!

We willen Bianca Debaets immers nogmaals bedanken om openluchtzwemmen op de publieke en politieke agenda te brengen, zelfs midden in de winter. Het is een onderwerp dat niet meer kan worden genegeerd!

News, OpinionPOOL IS COOL