Outdoor swimming in the new coalition agreement

PIC_NL_akkoord_2.jpg

EN

Outdoor swimming in the coalition agreement of the new Government of the Brussels Capital Region

An image as dry as the weather right now, but so important: The program of the new government of the Brussels Capital Region clearly states that they want to support temporary and permanent outdoor swimming projects!

A great result of our years of work! And with streamlined intentions on regional AND communal level, we are optimistic that open air swimming will soon be back to stay in Brussels.
However, intentions and realizations are two pairs of shoes. Rest assured that we will continue pushing the POOL IS COOL way!

FR

La baignade en plein air dans l'accord de coalition du nouveau gouvernement de la Région Bruxelles-Capitales

Une image aussi sèche que le temps en ce moment, mais tellement importante : le programme du nouveau gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale indique clairement qu'il veut soutenir des projets temporaires et permanents de baignade en plein air !

Un grand résultat de nos années de travail ! En plus, avec des intentions similaires au niveau régional ET communal, nous sommes optimistes que la baignade en plein air sera bientôt de retour à Bruxelles.
Cependant, les intentions et les réalisations sont deux paires de manches. Soyez assurés que nous continuerons à pousser à la façon POOL IS COOL !

NL

Openluchtzwemmen in het regeerakkoord van de nieuwe Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Een beeld zo droog als het weer op dit moment, maar zo belangrijk: het programma van de nieuwe regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft duidelijk aan dat ze tijdelijke en permanente projecten voor openluchtzwemmen willen steunen!

Een mooi resultaat van onze jarenlange inzet! En met gestroomlijnde intenties op gewestelijk en gemeentelijk niveau zijn we optimistisch dat het openluchtzwemmen binnenkort terug realiteit zal zijn in Brussel. Intenties en realisaties zijn echter twee paar schoenen. U kunt er zeker van zijn dat we het blijven opvolgen op de POOL IS COOL manier!

NewsPOOL IS COOL