BLUE SPACES - PODCAST

EN

Advice for a rainy day: Listen to a podcast! How about this one about water in the city, featuring Paul of POOL IS COOL next to Morten Kabell of Copenhagenize and former mayor of Copenhagen, Anne Witteveen of H2Ruimte from Rotterdam and Geert Dekleermaker of SmartShip, produced by Tomorrow People Today?

After neglecting and hiding the waterways in our cities for decades, we’re slowly rediscovering their benefits and potential. Four stories of people working with water in an effort to make their towns better are featured in this episode of TOMORROW PEOPLE.

FR

Conseils pour les jours de pluie : Écoutez un podcast ! Que pensez-vous de celle-ci sur l'eau dans la ville, avec Paul de POOL IS COOL aux côtés de Morten Kabell de Copenhagueize et ancien maire de Copenhague, Anne Witteveen de H2Ruimte de Rotterdam et Geert Dekleermaker de SmartShip, réalisé par Tomorrow People Today ?

Après avoir négligé et caché les voies navigables dans nos villes pendant des décennies, nous redécouvrons lentement leurs avantages et leur potentiel. Dans cet épisode de TOMORROW PEOPLE, quatre histoires de personnes qui travaillent avec l'eau dans le but d'améliorer leur ville sont présentées.

NL

Advies voor een regenachtige dag: Luister naar een podcast! Wat dacht je van deze over water in de stad, met Paul van POOL IS COOL naast Morten Kabell van Copenhagenize en voormalig burgemeester van Kopenhagen, Anne Witteveen van H2Ruimte uit Rotterdam en Geert Dekleermaker van SmartShip, geproduceerd door Tomorrow People Today?

Na decennia lang de waterwegen in onze steden te hebben verwaarloosd en verstopt, herontdekken we langzaam de voordelen en mogelijkheden ervan. In deze aflevering van TOMORROW PEOPLE komen vier verhalen aan bod over mensen die met water werken om hun stad beter te maken.

OpinionPOOL IS COOL