Un ket dans le canal.

EN

Gaspard Giersé made a short documentation for Les Visites de mon Voisin about his grandfather. Paul Giersé, born in Brussels in 1919, tells us his memories of swimming and water polo in the canal in Vilvoorde in the early 1930s, the most normal thing at the time.

 

FR

Gaspard Giersé a réalisé un court documentaire pour Les Visites de mon Voisinsur son grand-père.
Paul Giersé, né à Bruxelles en 1919, nous raconte ses souvenirs de natation et de water polo dans le canal à Vilvorde au début des années 1930, la chose la plus normale à l'époque. 

 

NL

Gaspard Giersé maakte een korte documentaire voor Les Visites de mon Voisinover zijn grootvader.
Paul Giersé, geboren in 1919 in Brussel, vertelt ons zijn herinneringen aan zwemmen en waterpolo in het kanaal in Vilvoorde in de vroege jaren 1930, toen de normaalste zaak van de wereld.

 

Production: Vassilia van der Heyden, Réalisation: Gaspard Giersé
Les Visites de mon Voisin

 

Let us make the canal again a swimming place, either directly in it or in a pool floating on the canal. The examples all around Europe, from Berlin, Copenhagen, Paris to Vienna, show that this is perfectly possible.

Faisons que le canal redevienne un lieu de baignade, soit directement dans celui-ci, soit dans une piscine flottant sur le canal. Les exemples dans tout l'Europe, de Berlin, Copenhague, Paris à Vienne, montrent que cela est parfaitement possible.

Laten we het kanaal opnieuw een zwemplaats maken, hetzij direct erin of in een zwembad drijvend op het water. De voorbeelden in heel Europa, van Berlijn, Kopenhagen, Parijs tot Wenen, laten zien dat dit perfect mogelijk is.

News, ResearchPOOL IS COOL