THE BIGGEST PUBLIC OUTDOOR POOL IN BRUSSELS

FR

POOL IS COOL a le grand honneur de vous annoncer que la plus grande piscine publique en plein air ouvre à Bruxelles! La piscine fait partie de BOZAR OPEN AIR, la terrasse estivale du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles dans le cadre de YO. Brussels Hip-Hop Generations.

BOZAR s'occupe de la réalisation et de la gestion de la piscine. Nous sommes invité à diffuser notre message et à créer une vraie atmosphère de piscine avec la terrasse et un équipement supplémentaire.

Nous continuons, en collaboration avec BOZAR, à grande vitesse aquatique pour offrir à vous et à tous les habitants de Bruxelles une opportunité rafraîchissante de baignade en plein air les prochains trois mois.

Après le succès inédit de BADEAU, la piscine temporaire au Canal en 2016, et SUPER DRY POOL au Festival SupervliegSuperMouche, nous envoyons de nouveau un signal fort aux autorités de Bruxelles pour trouver une solution urgente à la manque d’opportunités de baignade en plein air en ville.

Venez nombreux cet été, profitez de vous baigner en plein air et soutenez notre mission.

Direction: Rue Baron Horta Straat
Tarif: gratuit
Horaire d’ouverture:
  Tous les jours: 2pm-8pm
  Lundi: fermé

NL

POOL IS COOL heeft de grote eer om het grootste openbaar openluchtzwembad to openen in Brussel! Het zwembad maakt deel uit van BOZAR OPEN AIR, het zomerterras buiten aan het Paleis voor Schone Kunsten naar aanleiding van YO. Brussels Hip-Hop Generations.

BOZAR staat in voor de realisatie en het beheer van de pool. Wij zijn uitgenodigd om onze message te verspreiden en een echte zwembadsfeer te creëren, met het ligdek en bijhorende uitrusting.

Wij gaan in samenwerking met BOZAR in vol zwemtempo verder om jou en al de inwoners van Brussel een verfrissende openlucht zwembeurt aan te bieden in de komende drie maanden.

Na het overweldigende succes van BADEAU, het tijdelijk zwembad aan het kanaal in 2016,  en de SUPER DRY POOL op het SupervliegSuperMouche Festival, is dit opnieuw een wake-up call voor de overheid in Brussel om aan te tonen dat er een dringende oplossing nodig is voor het gebrek aan openbare openluchtzwembaden in de stad.

Kom langs deze zomer, geniet van een rondje zwemmen en steun onze missie.

Adres: Rue Baron Horta Straat
Toegang: gratis
Openingsuren:
  Elke dag: 2pm-8pm
  Maandag: gesloten

EN

POOL IS COOL has the great pleasure to announce the opening of the biggest public open air pool in Brussels! The pool is part of the BOZAR OPEN AIR, the summer terrace outside the Centre for Fine Arts Brussels in the framework of YO. Brussels Hip-Hop Generations.

BOZAR stands in for the realization and managing of the pool itself. We are invited to spread our message and to create the real pool atmosphere with the sun deck and additional equipment.

We are going full swimming speed ahead in collaboration with BOZAR to offer you in and all the inhabitants in Brussels a refreshing bathing opportunity in the open air for the next three months.

After the overwhelming success of BADEAU, our pool at the canal in 2016, and the SUPER DRY POOL at SupervliegSuperMouche Festival, this is again a wake up call for the authorities in Brussels to show that urgent action is needed to address the lack of public open air swimming opportunities in Brussels.

So show up this summer, enjoy a swim and support our cause.

Address: Rue Baron Horta Straatc
Admission: free
Opening hours of the pool:
  DailyTue: 2pm-8pm
  Mon: closed