Back to All Events

DEN DOK BLIJFT

Tuesday / Mardi / Dinsdag - 23/04/2019 - 19:00

“The Preacher”, Markt 9, 9500 Geraardsbergen, Google Maps

In Dutch / En Néerlandais / In het Nederlands.

01.jpg

EN

‘Den Dok’, the oldest open air swimming pool of Flanders situated in Geraardsbergen, will be closed after 130 years of existence. The decision was taken by the college of aldermen, led by the mayor and the alderman for sports, just after the communal elections without any earlier notice. They claim the swimming pool doesn’t make benefit and needs a renovation that’s too costly.

FR

‘Den Dok', la plus ancienne piscine en plein air de Flandre située à Geraardsbergen, sera fermée après 130 ans d'existence. La décision a été prise par le collège des échevins, dirigé par le maire et l'échevin des sports, juste après les élections communales, sans préavis. Ils prétendent que la piscine n'est pas rentable et qu'elle a besoin d'une rénovation trop coûteuse.

NL

‘Den Dok', het oudste openluchtzwembad van Vlaanderen gelegen in Geraardsbergen, wordt na 130 jaar gesloten. De beslissing werd genomen door het schepencollege, onder leiding van de burgemeester en de schepen van sport, net na de gemeenteraadsverkiezingen zonder voorafgaande kennisgeving. Zij beweren dat het zwembad verlieslatend is en een renovatie nodig heeft die te duur is.

Swimming pools, as long as they have democratic entrance prices affordable for everyone, will never be profitable by themselves. However, quality has a price. That counts for quality of food, quality of things, but also quality of life. We are convinced that open air swimming, especially when it’s as centrally located as in Geraardsbergen, adds decisively to the living quality of a city and needs therefore be kept and fought for. Research has to be conducted on alternative ways that allow the pool to remain open and be renovated within the financial framework of a commune and the social framework of a community. In the end it’s a political decision if the summer water pleasure is worth the investment and creativity to the mayor and aldermen of Geraardsbergen.

Les piscines, tant qu'elles ont des prix d'entrée démocratiques et abordables pour tous, ne seront jamais rentables par elles-mêmes. Cependant, la qualité a un prix. Cela compte pour la qualité de la nourriture, la qualité des choses, mais aussi la qualité de la vie. Nous sommes convaincus que la natation en plein air, surtout lorsqu'elle est aussi centrale qu'à Geraardsbergen, contribue de manière décisive à la qualité de vie d'une ville et doit donc être maintenue et défendue. Des recherches doivent être menées sur des alternatives permettant de maintenir la piscine ouverte et de la rénover dans le cadre financier d'une commune et dans le cadre social d'une communauté. En fin de compte, c'est une décision politique de savoir si le plaisir de l'eau en été vaut l'investissement et la créativité du maire et des échevins de Geraardsbergen.

Zwembaden, zolang ze democratische toegangsprijzen hebben die voor iedereen betaalbaar zijn, zullen op zichzelf nooit winstgevend zijn. Kwaliteit heeft echter een prijs. Dat geldt voor de kwaliteit van voedsel, de kwaliteit van dingen, maar ook voor de kwaliteit van het leven. Wij zijn ervan overtuigd dat openluchtzwemmen, zeker als het zo centraal gelegen is als in Geraardsbergen, een doorslaggevende bijdrage levert aan de leefkwaliteit van een stad en daarom moet worden behouden. Er moet onderzoek worden gedaan naar alternatieve manieren om het zwembad open te houden en te renoveren binnen het financiële kader van een gemeente en het sociale kader van een gemeenschap. Uiteindelijk is het een politieke beslissing of het zomerse waterplezier de investering en creativiteit voor de burgemeester en schepenen van Geraardsbergen waard is.

To support the activists of Geraardsbergen in their fight against the closure of ‘Den Dok’ we will present a range of alternative international swimming pool concepts that might be worth to be considered and discussed before taking a final decision.

In the second part of the evening, Prof. Dr. Eric Lancksweerdt of the University of Hasselt will talk about ways of active citizen participation in decision processes that have an impact for the whole city.

More info on Facebook.

Pour soutenir les activistes de Geraardsbergen dans leur lutte contre la fermeture de 'Den Dok', nous présenterons une série de concepts alternatifs de piscines internationales qui méritent d'être considérés et discutés avant de prendre une décision finale.

Dans la deuxième partie de la soirée, le professeur Eric Lancksweerdt de l'Université de Hasselt parlera des moyens de participation active des citoyens aux processus de décision qui ont un impact sur la ville entière.

Plus d'infos sur Facebook.

Om de activisten van Geraardsbergen te ondersteunen in hun strijd tegen de sluiting van 'Den Dok' presenteren we een reeks alternatieve internationale zwembadconcepten die het overwegen en bespreken waard zijn alvorens een definitieve beslissing te nemen.

In het tweede deel van de avond zal Prof. Dr. Eric Lancksweerdt van de Universiteit Hasselt spreken over manieren van actieve burgerparticipatie in beslissingsprocessen die een impact hebben op de hele stad.

Meer info op Facebook.

Earlier Event: March 28
AMAN IMAN
Later Event: April 24
ASSEMBL'EAU 04-2019